Gessa d'Aran                Cocker Spaniel Inglés

MACHO RUANO HÍGADO  /  LIVER ROAN BOY

MACHO RUANO HÍGADO  /  LIVER ROAN BOY

HEMBRA RUANA HÍGADO /  LIVER ROAN GIRL

HEMBRA RUANA HÍGADO /  LIVER ROAN GIRL

HEMBRA AZUL RUANA   /  BLUE ROAN GIRL

HEMBRA AZUL RUANA   / BLUE ROAN GIRL

Copyright Mª José Rosell - 2014. All Rights Reserved